Lönebyrå och Redovisningsbyrå

Account IT är kundernas "förlängda arm" och hanterar allt inom ramen för vad en ekonomiavdelning kan erbjuda. Vi har en bred kompetens som täcker en ekonomiavdelnings alla arbetsuppgifter inklusive löne- och personalfrågor. Många företag tycker att det är mer lönsamt och praktiskt att anlita en extern redovisnings- och lönebyrå. Då vet man att jobbet blir klart i tid och håller hög kvalitet. De allt krångligare reglerna inom redovisning och arbetsrätt gör att den externa redovisnings- och lönebyrån verkligen blir en kostnadsbesparing. Vi följer med i utvecklingen åt dig och kan anpassa arbetet till gällande lagar och regler.

Din externa löne- och ekonomiavdelning

Vi jobbar med så gott som samtliga branscher och vi gör ingen skillnad på om du driver ett litet bolag eller om det är ett större med många anställda, alla är välkomna till oss oavsett bolagets storlek.

Vi kan ta på oss ett helhetsåtagande med allt från budgetarbete och löpande bokföring till årsredovisningar och ekonomistyrning. Du betalar bara för den tid vi lagt ner och får en tydlig kostnadsbild över ekonomifunktionen.

Skräddarsydda paket

Vi skräddarsyr ett tjänstepaket utifrån företagets behov. Du väljer bland vårt breda utbud av tjänster. Kanske ser behoven olika ut under året. Då kan du enkelt anpassa ditt tjänstepaket.

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning har blivit en allt viktigare del i vårt tjänsteutbud. Vi har hjälpt många av våra kunder till en effektivare och smartare hantering av företagets lönsamhet- och ekonomi. Rådgivningen kan gälla såväl budgetarbete som skatteteknik, ekonomistyrning eller lönefrågor.

Lönebyrå och personaltjänster

Fungerar inte lönerna fungerar inte företaget. Account IT erbjuder webbaserad tidrapportering i marknadens främsta lönesystem. Vi har också en personalvetare bland våra konsulter som ger råd i alla typer av personalfrågor, såsom rekrytering och utvecklingssamtal.
Läs mer om våra lönetjänster

Webbaserade rapporter , iPhone app och elektronisk fakturahantering

Som kund hos oss har du alltid tillgång till dina ekonomirapporter i realtid via Internet. Vi var bland de första i branschen med denna teknik och följer med i utvecklingen. Med de senaste programmen gör vi det enklare för dig att arbeta med tekniken.

Något för dig?

Kontakta oss