Välkomna

IMG_0927

2018-05-03

Fler kollegor på vårt kontor

Vi välkomnar våra nya kollegor på Account IT.
I november började Anne, Eja i januari och nu senast Kristina.

Vi får väldigt många kundförfrågningar, efter sommaren 2018 har vi äntligen möjlighet att ta emot fler.