Dags att anmäla Verklig Huvudman

2017-08-30

Den 1 september öppnar tjänsten på Bolagsverket.

Vad är en verklig huvudman?
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Anmälan till registret ? så funkar det
Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan här på bolagsverket.se. Den gör en behörig företrädare i e-tjänsten och skriver under med e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018.
Det är obligatoriskt att anmäla Verklig Huvudman.

Har du ingen dator, surfplatta eller smartphone? Saknar du e-legitimation? Ingen fara. Då kan du anlita ett ombud eller söka dispens från att anmäla elektroniskt.

Varför måste du anmäla det här?
2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Vi kommer därför också att ta fram en e-tjänst där man kan söka information i registret. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.