201512101449733633TykuEGxW201512111449818122QhUHXBI7201512111449818136iZ5hUGib

Vår roll - Er frihet - med smarta digitala lösningar

Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter

Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby, Luleå, London, Paris, New York - våra kunder har sina kontor i andra städer och länder - var ditt företag har sin geografiska placering spelar ingen roll.
Med våra digitala/elektroniska lösningar har vi skapat en geografisk frihet.

För dig som är företagare eller företagsledare är verksamheten en stor del av ditt liv. Utöver det dagliga arbete skall dessutom ekonomi och administration hanteras. Bokföring, skatter och avgifter skall redovisas och betalas löpande, löner skall räknas fram och betalas ut. Det extraarbetet tar tid från din egen verksamhet eller anställd egen personal. För att företagets utveckling skall gå i positiv riktning krävs dessutom att det fattas rätt beslut, vid rätt tidpunkt och att det blir rätt från början.

Det är när företaget värderar tid i pengar som man upptäcker fördelen med en professionell redovisningsbyrå, vi skapar trygghet och ger ledningen mer tid för företagets affärer och därmed ökad lönsamhet.

Vi anpassar och utvecklar våra tjänster efter marknadens efterfrågan, vi har samlat några av de bästa löne- och redovisningskonsulterna på vårt kontor i Danderyd. De är snabba, noggranna, engagerade och vana att arbeta med en mängd olika branscher samt med det stora gemensamma intresset - siffror !

Vår filosofi är att leverera ett högt kundvärde genom att kostnadseffektivt producera och kommunicera kvalitativ ekonomisk information och rådgivning.

Vi har levererat redovisningstjänster sedan 1998, vi är en engagerad , proaktiv redovisnings- och lönebyrå, vi är medlemmar i SRF, branschorganisationen som garanterar kvalitet. Vi har flera auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter vilket är ett måste för de företag som valt att inte ha en revisor och vi jobbar naturligtvis enligt redovisningsstandarden REX.

Om oss

Auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter med digitala lösningar.


Läs mer

Våra tjänster

Vi har en bred kompetens som täcker en ekonomiavdelnings alla arbetsuppgifter inklusive löne- och personalfrågor.

Läs mer

FAQ

Här hittar du bl.a. viktiga datum, referenser och snabbfakta. Helt enkelt viktig information!

Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!


Läs mer

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss