Auktoriserad Lönebyrå - lönehantering

Lönebyrå & Personaladministration | Rätt lön i Rätt tid till Rätt person

Hos Account IT arbetar auktoriserade lönekonsulter. Vi erbjuder professionella tjänster inom löneområdet. Löneadministration är ofta tidsödande och kan kräva extra tid och resurser. Vi säkerställer kvalitén på utbetald lön genom vår erfarenhet och kunskap inom området.

Det finns flera fördelar med att låta oss hjälpa ert företag med att förenkla löneadministrationen.

Med vår webbportallösning har ni en geografisk frihet där era anställda kan tidregistrera och skapa reseräkningar antingen via internet eller som en app i deras smart phone. Ni betalar ingenting för programvaror och utbildning, ni har ett komplett rapportpaket till redovisning, statistik och uppföljning. Dessutom kan ni alltid vara säkra på att det finns en backup och alltid tillgänglig personal som kan svara på frågor.

Lönebyrån Account IT kan ta ansvar för allt som har med löner och personaladministration att göra. Att lägga ut lönehanteringen på en extern lönebyrå kan vara det som lyfter det lilla eller medelstora företaget. Plötsligt finns det tid över att arbeta med utveckling och den viktiga marknadsföringen.

Hur fungerar det?

Account IT tar ansvar för ert företags löneadministration. Vi registrerar nya medarbetare, hanterar sociala avgifter, tar hand om löneutbetalningen och skickar eller epostar lönespecifikationen till de anställda. Månadsvis överför du uppgifterna för lön till oss, antingen via vår webbportal eller filöverföring från ert eget system. Naturlligtvis tar vi även emot tidrapporter på annat sätt om ni inte har den tekniken hos er.

Årsvis tar vi hand om administrationen av kontrolluppgifter, rapporterar till Skatteverket, FORA, Collectum m fl, vi uppdaterar skattesatser för de anställda och mycket mer. Dessutom kan de anställda kontakta oss om de har lönerelaterade frågor.

Vi jobbar med en mängd olika branscher med olika kollektivavtal, bl a metall-, trä-, vård-, skola-, IT-, arkitekt och hotellverksamhet.

Vad kostar det?

Vi tillämpar fast pris per anställd och månad vilket gör det lätt för företaget att budgetera kostnaden för löneadministrationen. Ring eller maila gärna oss om du har fler frågor, vill ha en offert eller träffas under ett förutsättningslöst möte.

 

Lönetjänster som vi tillhandahåller:

 • Löneberedning
 • Administration av reseräkningar
 • Utbetalning av lönerna via fil direkt till BGC
 • Bokföringsorder och övriga lönejournaler
 • Underlag till skattedeklaration
 • Lönespecifikation via epost eller post
 • Administration av pension, tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån
 • Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
 • Förfrågan till CSR
 • Underlag till den slutliga FORA/AMF-rapporteringen
 • Semesterberäkning
 • Hantering av arbetsgivarintyg och anställningsavtal
 • SAF och SCB statistik
 • Lönesupport
 • Export av rapporter till Word, Excel eller till pdf-format
 • Webbaserad tidsredovisning

Saknar du något i listan? Vi kan det med!

Hör av dig till oss och berätta om dina önskemål.

Kontakta oss